Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2013

failandis
Wykonywać razem takie proste czynności. Czytać razem książki, słuchać muzyki, chodzić po bułki, grabić liście z podwórka. I przytulać się. Tak często. I tak mimowolnie. 
— marzmy więc.
Reposted fromkonfetka konfetka viagiltley giltley
failandis
'Deadline' por Don Motta.
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viagiltley giltley
failandis
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viagiltley giltley
failandis
Plany mogą się rozsypać. Nie można zaplanować przyszłości. Tylko człowiek arogancki planuje. Człowiek mądry steruje.

Terry Pratchett
Reposted frommilka milka viagiltley giltley
failandis

Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.

Reposted fromconfusion confusion viagiltley giltley
failandis
Reposted frommajkey majkey viagiltley giltley
failandis
failandis
1. JEŻELI COŚ CIĘ BOLI:
- DOBRA WIADOMOŚĆ: ŻYJESZ.
- ZŁA WIADOMOŚĆ: TEN BÓL
CZUJESZ WYŁĄCZNIE TY.

2. TO WSZYSTKO DOOKOŁA,
CO CIĘ SZCZELNIE OTACZA
NIE CZUJĄC TWEGO BÓLU,
JEST TO TAK ZWANY ŚWIAT.

3. UBAWI CIĘ, ŻE JEST ON
REALNY I JEDYNY
A LEPSZEGO NIE BĘDZIE,
PRZYNAJMNIEJ PÓKI ŻYJESZ.

4. GDY JUŻ SKOŃCZYSZ SIĘ ŚMIAĆ,
ODRZUĆ LOGICZNY WNIOSEK,
ŻE TAKI ŚWIAT BYĆ MUSI
PRZYWIDZENIEM LUB SNEM.
— Stanisław Barańczak "Tekst do wygrawerowania na nierdzewnej bransoletce, noszonej stale na przegubie na wypadek nagłego zaniku pamięci"
Reposted fromumorusana umorusana viagiltley giltley
2668 d261 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viagiltley giltley
failandis
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania.. do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem
— ciamciaramciaa.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viagiltley giltley
failandis
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mogł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— "Bez mojej zgody" Jodi Picoult
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viagiltley giltley
failandis
3285 3690
Reposted frommentalstate mentalstate viagiltley giltley
failandis
Reposted fromStoffan Stoffan viagiltley giltley

January 31 2013

failandis
failandis
failandis
failandis
failandis

December 07 2012

failandis
failandis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl